AR-GE’DE ZİRVE BEST’İN

YIRCALI HOLDİNG’in en büyük kuruluşu olan BEST, 2010 yılında sektörde ve Balıkesir’de kurulmuş olan ilk Ar-Ge Merkezi (Araştırma – Geliştirme) ile rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Ar-Ge alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde ve bölgemizde bir çok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı.

Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü, Balıkesir’in ilk Ar-Ge Merkezi olan BEST Ar-Ge Merkezi; 2020 yılı içerisinde toplam 55 Ar-Ge projesi yürütmüştür. Yaklaşık 37.1 milyon lira olan Ar-Ge harcaması; BEST’in 2020 net satışlarının %3’nü kapsamaktadır. Bu oran GSYH’ya göre %2 civarında olan Avrupa Birliği ve %1 civarında olan Türkiye’ye kıyasla Ar-Ge harcaması oranının üstündedir.

2020 yılında BEST Ar-Ge Merkezi personeli sayısı 90’ın üzerine çıkmıştır. Her yıl büyüyen, hem istihdama hem de teknolojiye katkı yapan firma, bu alanda örnek teşkil etmektedir. Toplam Ar-Ge personelinin %17’sini yüksek lisans seviyesinde personelden oluşmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise %7 civarındadır ve bu oran Ar-Ge Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul edilmektedir.

Ar-Ge Merkezi; TÜBİTAK yanında, üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir Üniversitesi, hem de Türkiye’deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; ülke menfaatine TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem KÖSEOĞLU sürdürmektedir. Merkez Müdürü; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye’nin En İnovatif Personeli – Refik Üreyen ödülüne layık görülmüştür.

BALIKESİR 24 SAAT GAZETESİ- 6.07. 2021