BEST HEM ARAŞTIRIYOR HEM GELİŞTİRİYOR

Türk İş dünyasının AR-GE yatırımlarını ölçen “Turkishtime Ar-Ge 250 Araştırması” açıklandı

AR-GE’de Türkiye’nin İlk 50 sine yerleşen kuruluş 30 milyon lira harcadı

Bir YIRCALI HOLDİNG kuruluşu olan BEST – Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş farklı sektörlerden 250 firmanın yer aldığı Türkiye’nin Ar-Ge (Araştırma – Geliştirme) Şampiyonları listesinde ilk 50 ye yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Ar-Ge alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde bir çok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı.

Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü Ar-Ge Merkezi olan Best Ar-Ge Merkezi; 2018 yılı içerisinde toplam 37 Ar-Ge projesi tamamlamıştır. Yaklaşık 30 milyon Lira olan Ar-Ge harcaması; Best’in toplam cirosunun %3 ünün üstüne çıkmaktadır. Bu oran %2 civarında olan Avrupa Birliği ve %1 civarında olan Türkiye GSYH’ya göre Ar-Ge harcaması oranının üstündedir. Firmanın 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde kazanılan gelir ise 2018 cirosunun yaklaşık %32 sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin yetkin bilim kurulu olan TÜBİTAK tarafından desteklenen ve denetlenen; ülkenin ve firmanın teknoloji seviyesini ileriye taşıdığı 34 TEYDEB projesinde de paydaş olmuştur.
2018 yılı içerisinde toplam 5 adet patent başvurusu yapılmıştır. Önceki yıllarda yapılan 13 başvuru ile birlikte toplam başvuru sayısı 2018 yılı itibari ile 18 e çıkartılmıştır. 18 patent başvurusundan bir tanesi EPO tarafından 2 tanesi TPE tarafından onaylanmış; 15 başvurunun süreçleri devam etmektedir.

Günümüzün olmazsa olmaz teknolojisi olan yazılımlar kapsamında 20’den fazla analiz ve tasarım yazılımı Ar-Ge’de kullanılmakta, Ar-Ge Yazılım Ekibi tarafından da geliştirilen 40’a yakın yazılım bulunmaktadır.

Personele eğitim imkanları sağlamak Ar-Ge merkezimizin önceliklerinden biridir. Firma bünyesinde kendini akademik olarak geliştirmek isteyen personellere gereken tüm destekler sağlanmaktadır. Toplam Ar-Ge personelinin %22 sini Y.Lisans yapmış personel oluşturmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise %4 civarındadır, bu oran Ar-Ge Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul edilmektedir. 2018 yılı toplam BEST Ar-Ge Merkezi personeli sayısı 72’dir.

Ar-Ge’nin ülke çapında yayılmasını ve teorik olarak da ilerlemesi için üniversiteler ile işbirliğine ağırlık verilmektedir. 5 üniversite ile ortak araştırma yürüten Ar-Ge Merkezi; 2018 yılı içerisinde yeni başlatmış olduğu BESTTEZ isimli sanayi-üniversite işbirliğini de oluşturmuştur. 

BESTTEZ kapsamında üniversitelerimizden gelen Lisans, Y.Lisans ve Doktora tezlerini, tez hocalarımız ve personellerin gözetiminde öğrenci ile birlikte tamamlıyor. Tez aşamasında öğrenciler fabrika imkanlarından ücretsiz olarak yaralanabilmekte ve gerekli teçhizatlar ve bilgiler öğrencilere temin edilmektedir. Üniversiteler dışında TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde temsilcisi bulunan Ar-Ge Merkezi bir akademi gibi çalışmaktadır. Merkezde yapılan 42 yayının 3’te 1’i uluslararası mecralarda bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi; 2018 yılı itibarı ile Avrupa Birliği Projelerinde de ye almış bulunmakta. Horizon 2020 kapsamında, Ar-Ge merkezi olarak katılmış olduğu BIOTRAFO projesi tüm hızıyla ilerlemektedir. Bunun yanı sıra kabul alan ERA-NET projesi de 2019 yılında başlatılmak üzere kabul almıştır