RONA YIRCALI 11.BOĞAZİÇİ ZİRVESİ’NİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

11. Boğaziçi Zirvesi, Uluslararası İşbirliği Platformu(UIP) ev sahipliğinde İstanbul’ da gerçekleştirildi.

“BELİRSİZLİK ÇAĞINDA YAŞAMAK” konusu üstünde düzenlenen organizasyon Covid tedbirleri kapsamında bu sene ilk defa hybrid olarak gerçekleştirildi.

Bakanlar, Büyükelçiler ve diğer Devlet görevlilerinin katılımıyla beraber yüksek online katılımcı sayısının yanı sıra belli konuşmalar ve paneller sınırlı fiziki katılım ile icra edildi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın da video konferansla konuşmasını gerçekleştirdiği organizasyonda, Uluslararası İşbirliği Platformu Onur Kurulu üyesi Rona Yırcalı’ nın icra ettiği organizasyonun açılış konuşmasında mevcut dönemin ekonomik durumu ve belirsizliğin yarattığı sıkıntılar hakkında katılımcılarla düşüncelerini paylaştı.

Özellikle tüm dünya ülkelerinin böyle bir duruma karşı hazırlıksız yakalandığına değinen Yırcalı, yüksek can kaybı sayısının derinden etkilediği sağlık sisteminin yanında sektörler arası etkileşimden dolayı büyük zarara uğrayan hizmet, turizm ve eğitim gibi sektörlerin de bu zorlu dönemde büyük yara aldığını vurguladı.

Bu dönemde ayrıca dijitalleşme ve uzaktan çalışma gibi sistemlerin öneminin açıkça ortaya çıkmasının etkilerine de değinen Yırcalı, her sektör için geçerli olan tüketici talep değişikliklerine uyum sağlamanın bu geçiş döneminin en önemli olgusu olarak belirdiğini, gerekli değişimlerin ekonomik istikrarı sağlamak için kaçınılmaz olarak ekledi.

25.03.2021